Rozpoznanie glejozy mózgu - ogniska patologii, leczenia i konsekwencji

Gliosis mózgu jest nazywany proces wyzwalany w tkankach mózgu w odpowiedzi na różne uszkodzenia komórek.

Aby wypełnić utworzone przestrzenie w obszarze dotkniętych komórek (neuronów) w ciele, powstają komórki glejowe, które pełnią funkcje neuronów i chronią zdrowe tkanki przed uszkodzeniem.

Neurony są blisko spokrewnione z elementami glejowymi, które są wsparciem dla wszystkich komórek tworzących tkankę mózgową i działają jako "substytuty" dla martwych komórek impulsowych.

Dzięki takiej wymianie, nawet po chorobach zakaźnych i urazach, procesy metaboliczne trwają.

Im więcej komórek glejowych pojawi się, zastępując neurony, tym gorzej układ nerwowy zaczyna funkcjonować pomimo ich "zastępczej" aktywności.

Rodzaje glejoz

W zależności od rodzaju wzrostu i regionu lokalizacji, ogniska gliosis można podzielić na następujące typy:

 • anizomorficzne - rosnące włókna glejowe mają chaotyczny układ;
 • włókniste - włókna glejowe mają wyraźniejsze oznaki niż składniki komórkowe;
 • rozproszone - pokonanie rozległego obszaru nie tylko mózgu, ale także rdzenia kręgowego;
 • izomorficzne - komórki glejowe mają właściwości w odniesieniu do prawidłowego układu;
 • argin - proces patologiczny zlokalizowany jest w podległych rejonach mózgu;
 • okołonaczyniowe - włókna glejowe otaczają sterylizowane naczynia;
 • subependimal - tworzenie komórek "zastępczych" odbywa się w podjednostkowym obszarze mózgu.

Ogniska glejozy w mózgu

Centra glejozy stanowią rodzaj blizny, która ma właściwość ekspansji w obszarze uszkodzeń.

Wielkość ognisk glejowych jest określoną wartością, którą można łatwo obliczyć za pomocą komórek OUN i komórek glejowych o 1 jednostkę. Tom.

Wynika z tego, że wskaźniki ilościowe takich wzrostów są wartością wprost proporcjonalną do objętości uszkodzonych zmian w obszarze tkanki miękkiej.

Wiele ognisk gliozy mózgu jest niczym więcej niż patologiczna proliferacja komórek glejowych, zastępowanie uszkodzonych neuronów. Podobne powstawanie blizny jest konsekwencją chorób.

glejozę mózg nie jest odrębną chorób i zmian patologicznych w organizmie w wyniku śmierci neuronów (komórki nerwowe, które przesyłają sygnały systemowe) w białej i szarej.

Specjaliści z dziedziny mikrobiologii i epidemiologii podzielili się faktem, że po dodaniu do komórek glejowych surowicy osób starszych zauważono ich szybką reprodukcję.

Wynika to z wpływu starzenia na neurony, które są następnie zastąpione przez glej, co prowadzi do tworzenia gąbczastych struktur w mózgu.

To właśnie te zmiany powodują pojawienie się takich starych problemów, jak pogorszenie koordynacji ruchów, pamięci i powolnej reakcji.

Istnieje przypuszczenie, że to glej powoduje śmierć neuronów, wyodrębniając nieokreśloną substancję do dnia dzisiejszego.

Podobne zmiany w ciele i prowadzić do pojawienia się procesów starzenia się. Fakt ten nie został udowodniony naukowo, ale został wykazany w warunkach laboratoryjnych.

Przyczyny glejozy mózgu

Glejoza mózgu jest chorobą, której przyczynę można uznać za dziedziczną patologię metabolizmu tłuszczów, prowadzącą do uszkodzenia OUN.

Podobna przyczyna rozwoju choroby występuje nie częściej niż w 25% przypadków autosomalnego recesywnego typu dziedziczenia.

Pojawienie się ognisk glejozy występuje również z powodu następujących czynników choroby:

Śmierć neuronów może również wystąpić w wyniku urazów porodowych, gdy dziecko przez jakiś czas naprawia głód tlenu. W pierwszych miesiącach życia ta patologia nie wpływa na rozwój noworodka.

Objawy stanu patologicznego

Zatokowanie mózgu może nie mieć objawów klinicznych. Najbardziej charakterystyczne objawy choroby mogą być nosić:

 • spadki ciśnienia;
 • uporczywe bóle głowy;
 • objawy chorób OUN.

Diagnostyka

Najczęściej diagnoza taka jak glejoza pojawia się nieoczekiwanie podczas przeprowadzania ankiety na inne wskazania.

W celu dostarczenia podobnego wniosku przeprowadza się rezonans magnetyczny, który pozwala uzyskać pełną informację o wielkości ognisk, obszarze ich lokalizacji i ilości.

MRI daje dość jednoznaczne odpowiedzi na receptę ognisk gliosis, co znacznie upraszcza poszukiwanie przyczyn choroby. Jednak w celu uzyskania dokładniejszych wyników dotyczących przyczyn pojawienia się patologicznego procesu, pełne kompleksowe badanie powinien przeprowadzić neurolog.

Procedury lecznicze

Leczenie glejozy mózgu jest niemożliwe, ponieważ nie jest niezależną chorobą, ale konsekwencją pojawienia się różnych procesów patologicznych w ciele.

Podczas diagnozowania ognisk glejowych Skuteczność środków terapeutycznych ukierunkowana jest wyłącznie na wyeliminowanie przyczyn ich występowania, co zmniejsza prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się glejowych komórek na zdrowe komórki mózgu.

Specyficzne leczenie nie istnieje w przypadku dziedzicznej choroby metabolicznej tłuszczów w mózgu. W czasie ciąży gliosis u płodu można określić dopiero po 18-20 tygodniach, zgodnie z wynikami badania płynu owodniowego.

Obecność tej choroby u nienarodzonego dziecka jest wskaźnikiem aborcji.

Konsekwencje i komplikacje

Wśród najczęstszych skutków glejozy mózgu, uwaga:

 • mózgowe zapalenie mózgu;
 • naruszenie krążenia krwi w tkankach i narządach wewnętrznych;
 • stwardnienie rozsiane;
 • kryzysy nadciśnieniowe.

Zapobieganie

Aby zapobiec proliferacji komórek patologicznych, zaleca się podjęcie następujących działań profilaktycznych środki:

 • odmowa spożycia tłustych potraw;
 • dostarczanie większej ilości węglowodanów;
 • jedzenie żywności, która karmi komórki mózgowe;
 • utrzymanie zdrowego stylu życia;
 • regularne rutynowe badanie u lekarza.

Glejoza jest wystarczająco poważną patologią, dlatego zaleca się jak najwcześniej rozpocząć walkę z chorobą, eliminując przyczyny jej rozwoju.

Jest to środek zapobiegawczy, który pomaga zatrzymać przebieg patologicznych procesów komórkowych, które powodują nieodwracalne uszkodzenie całego organizmu.

Co to jest glejoza mózgu

Gliosis mózgu - wtórna choroba, konsekwencja któregokolwiek z zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Leczenie tego jest trudne i, mówiąc dokładniej, niemożliwe, ponieważ wymiana komórek nerwowych przez pomocnicze jest nieodwracalna. Jednak możliwe jest zatrzymanie rozwoju takiej edukacji lub zapobieżenie jej.

Obraz kliniczny

Centralny układ nerwowy obejmuje trzy typy komórek:

 • neurony - komórki funkcjonalne, które przekazują sygnał;
 • ependyma - komórki wyściełające komory mózgu, tworzą również centralny kanał rdzenia kręgowego;
 • Neuroglia - komórki pomocnicze, zapewniające procesy metaboliczne: funkcje troficzne, wspomagające, sekrecyjne i inne. Neuroglia jest 10-15 razy mniejsza od neuronów, ich liczba przekracza 10-50 razy liczbę komórek nerwowych i stanowi około 40% masy.

Jeśli funkcjonalna tkanka nerwowa jest uszkodzona, miejsce martwych neuronów jest punktem skupienia, zajmują neuroglinię. Takie zastąpienie zapewnia przepływ procesów metabolicznych nawet w przypadku śmierci komórek nerwowych. Glia tworzy rodzaj blizny.

Ich pojawienie się jest wyraźnie drugorzędne, ponieważ już nastąpiła śmierć komórki, skupienie glejozy wskazuje tylko na miejsce zmiany. Leczenie jest niemożliwe.

Sam proces wypełniania glejami nie może być nazwany szkodliwym, bez względu na powody. Ogniska uszkodzeń neuronów w istocie białej nie mogą pozostać niewypełnione, ponieważ wtedy proces metaboliczny w mózgu zostaje przerwany.

Glia, wypełniając przestrzeń, zapewnia przepływ normalnych procesów metabolicznych, ale komórki nie mogą wykonywać funkcji regulacji nerwów.

Gatunki gliozy

Ogniska uszkodzeń neuronalnych prowadzą do pogorszenia funkcjonalności ośrodkowego układu nerwowego. Aby je leczyć, jak już wspomniano, nie ma takiej możliwości, ponieważ niemożliwe jest przywrócenie martwej tkanki nerwowej. Usunięcie ogniska skupienia glej jest również niedopuszczalne, ponieważ wykonuje funkcje substytucyjne.

Z reguły klęska ma pewien obszar lokalizacji - palenisko, choć nie zawsze.

W miejscu koncentracji i formy zmiany, gliosis mózgu można podzielić na następujące grupy:

 • Forma anizomorficzna - struktura komórkowa glej przeważa nad strukturą włóknistą. Sprawa jest chaotyczna.
 • Postać włóknista - dominuje struktura włóknista, wyraźne są oznaki przewagi.
 • Rozproszenie - nie ma żadnych zmian, zmiany tkanki obserwuje się nie tylko w mózgu, ale także w rdzeniu kręgowym. Ten obraz jest typowy dla rozproszonych chorób patologicznych, na przykład niedokrwienia mózgu. Leczenie oczywiście musi się rozpocząć od wyeliminowania choroby podstawowej.
 • Focal - ma ściśle ograniczony obszar - palenisko. Zwykle jest to wynikiem procesu zapalnego, który doprowadził do śmierci neuronów. Tutaj leczenie jest bezużyteczne.
 • Regionalne - zmiany zlokalizowane są głównie na powierzchni mózgu, pod błoną
 • Perivascular - glia otacza stwardnięte naczynia krwionośne. Takie zmiany są często obserwowane w przypadku ogólnoustrojowego zapalenia naczyń. Aby zapobiec rozwojowi choroby, konieczne jest przede wszystkim leczenie stwardnienia rozsianego.
 • Subependymal - zmiana jest zlokalizowana w podependymii - komorze mózgu.

Wielkość glejozy jest wielkością fizyczną i można ją obliczyć. Jest równy wzrostowi komórek neuroglii w stosunku do liczby normalnie działających neuronów na jednostkę objętości. Im większe jest uszkodzenie, a im mniej ono zlokalizowane, tym trudniejsze jest OUN.

Objawy choroby

Glejoza mózgu, nie będąc osobną chorobą, nie ma żadnych charakterystycznych objawów. Wszystkie zaburzenia związane z naruszeniami w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego są nieodłączne od wielu innych dolegliwości.

Ponadto, jeśli glejoza nie jest związana z chorobą neurologiczną, taką jak stwardnienie rozsiane, nie występują w ogóle żadne objawy. Zdiagnozowana losowo, wraz z chorobą podstawową.

Przyczyny dolegliwości mogą być różne, ale manifestacja, jeśli istnieje, jest w przybliżeniu taka sama:

 • trwałe bóle głowy, leczenie za pomocą standardowych, bezspornych leków nie przynosi żadnego efektu;
 • różnice w ciśnieniu krwi - nie są określone;
 • uporczywe zawroty głowy, ogólne osłabienie lub nadmierne zmęczenie. Przyczyny tego stanu są możliwe, ale na tle pogarszającej się pamięci powinny budzić niepokój;
 • pogorszenie koordynacji ruchów. Przyczyna tego objawu jest związana z wymianą uszkodzonej tkanki nerwowej na glejową i, odpowiednio, złą transmisję sygnału;
 • pogorszenie pamięci, wyraźny spadek funkcji mnestic. Powód jest taki sam - brak funkcjonalnej tkanki nerwowej. Leczenie w tym przypadku jest bezużyteczne.

Czasami choroba wywołuje drgawkowe napady padaczkowe. Z reguły przyczyną jest duże palenisko.

W przeciwnym razie choroba występuje u małych dzieci. Przyczyną zastąpienia tkanki nerwowej glejem są wszelkie wrodzone patologie. Oznacza to, że najpierw w wyniku choroby komórki nerwowe obumierają, a następnie dotknięty obszar jest wypełniony glejami.

Na przykład, choroba Thea-Saks, w wyniku której obserwuje się rozwój glejozy, objawia się w ciągu 4-5 miesięcy życia dziecka. Objawy wskazują na naruszenia w pracy centralnego układu nerwowego: regresję rozwoju fizycznego i psychicznego, utratę słuchu i wzroku, trudności w połykaniu, drgawki. Prognozy w tym przypadku są skrajnie pesymistyczne, a leczenie nie daje wyników.

Takie wrodzone patologie wiążą się z naruszeniem metabolizmu tłuszczów. Możesz je wykryć, jeśli przeanalizujesz płyn owodniowy po 18-20 tygodniach ciąży. Jeśli płód wykazuje takie zaburzenie, zaleca się przerwanie ciąży. Leczenie jest niemożliwe.

Przyczyny choroby

Przyczyny glejozy, a dokładniej, początkowej choroby, która doprowadziła do zmian w substancji mózgu, to:

 • stwardnienie rozsiane;
 • gruźlica;
 • zapalenie mózgu;
 • choroby niedokrwienne mózgu;
 • dziedziczne zaburzenia metabolizmu tłuszczów;
 • choroby zakaźne charakteryzujące się tworzeniem ogniska zapalnego;
 • uraz czaszkowo-mózgowy.

Ważne jest rozróżnienie między leczeniem choroby a ostrzeżeniem. Aby przywrócić utraconą tkankę nerwową, oczywiście, jest to niemożliwe, ale ważne jest, aby zapobiec dalszemu wzrostowi edukacji, a tym samym leczyć chorobę.

Diagnoza i leczenie

Tylko obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego może zdiagnozować zakłócenia z wystarczającą dokładnością.

Metoda ta pozwala jednoznacznie określić zasięg zmiany i jej lokalizację, a tym samym wyjaśnić lub ustalić rzeczywiste przyczyny zmiany, ponieważ lokalizacja ognisk, w przeciwieństwie do objawów, jest specyficzna.

Konieczne jest leczenie pierwotnej dolegliwości. Leczenie glejozy jest jedynie ostrzeżeniem przed rozprzestrzenianiem się patologii.

 • W tym celu należy przestrzegać określonych zaleceń.
 • Odmowa tłustego jedzenia. Patologiczna dystrybucja glej wiąże się z zaburzeniami metabolizmu tłuszczów. Nawet jeśli nie ma takiej dziedzicznej choroby, ale już ogniskuje się glejoza, nadmierne spożycie tłuszczów będzie sprzyjać wzrostowi komórek niefunkcjonalnych. Całkowite odrzucenie tłuszczów jest niedopuszczalne, ale ich liczba powinna być minimalna.
 • Zdrowy styl życia - przestrzeganie prostych zasad żywieniowych i reżimu aktywności fizycznej może zapobiegać większości zaburzeń OUN i zmianom w procesach metabolicznych.
 • Regularne badanie zmniejsza ryzyko chorób wywołujących glejozę.

Zastąpienie martwych komórek nerwowych glejami jest całkowicie naturalnym procesem, zapewniającym dalszą pracę mózgu w przypadku nie-śmiertelnych obrażeń. Jednak samo pojawienie się ognisk gliosis wskazuje na inne choroby zagrażające stanowi centralnego układu nerwowego.

Jak leczyć glejozę genetyki naczyń

Życie komórek mózgowych zostaje zachowane Tylko pod warunkiem dostarczenia do nich wystarczającej ilości krwi przez naczynia krwionośne. Jeśli tętnice przestają pełnić funkcję zasilania neuronów, istnieją choroby genetyczne naczyń (pochodzenie), z których jednym jest nieodwracalne glejoza mózgu.

Przyczyny

Powstaje gliosis tej genezy ze względu na ogólną patologię układu naczyniowego:

 • nadciśnienie tętnicze;
 • miażdżycowe zmiany naczyniowe, które odżywiają mózg;
 • zastój żylny;
 • połączenie tych powodów.

Wymienione zjawiska prowadzą do niedokrwienia neuronów, które rozwija się, gdy przepływ krwi do nich spada do 20-35 ml na 100 g tkanki mózgowej i mniej. W tym stanie, pojedyncze komórki mózgowe są zabijane przez dłuższy niedotlenienia naczyń, a na ich miejsce wzrostu wspierające i elementy pomocnicze tkanki nerwowej - astrocyty i glejowych prawdopodobnie niewrażliwe na niedobór tlenu.

Czynniki ryzyka:

 • Nadciśnienie tętnicze jest wyższe niż 140/90 mm. gt; str.
 • dyslipidemia: wysoki poziom całkowitego cholesterolu, trójglicerydów, LDL w surowicy krwi, spadek poziomu anty-aterogennego HDL;
 • cukrzyca;
 • niewydolność serca 3 i 4 klasy czynnościowe;
 • dziedziczne predyspozycje, encefalopatia dyskwalifikująca, zawał mięśnia sercowego, udar u bliskich krewnych;
 • palenie, nadużywanie alkoholu;
 • zwiększona krzepliwość krwi;
 • hipodynamia, otyłość;
 • stres.

Przez ogrom tego procesu:

 • ogniskowa, pojedyncza lub wielokrotna;
 • rozproszone, występujące częściej.

Według struktury i struktury, wizualizowane za pomocą tomografii MR:

 • izomorficzny (ogniska genetyczne naczyń mają jednorodną strukturę utworzoną przez astrocyty i włókna glejowe);
 • anizomorficzne ("pstrokate" glejoza, dla której niejednorodność morfologiczna nie jest charakterystyczna);
 • włókniste (głównie reprezentowane przez elementy glejowe z pojedynczymi astrocytami).

Charakterystyka i lokalizacja ognisk

Według lokalizacji nacisk może być:

 • okołonaczyniowy (zlokalizowany wokół niewielkich stwardniałych tętniczek o grubości białej lub szarej masy);
 • nadnamiotowy (zlokalizowany nad skomleniem móżdżku);
 • subependimal (pod ependyma - błona wyściełająca wnętrze jamy komór mózgu);
 • marginalna lub marginalna (znajdująca się pod skorupą mózgu).

Według ilości:

Głównym celem gliosis jest miejsce martwych neuronów, dlatego nie posiada funkcji utrzymywania impulsu nerwowego, gromadzenia i wykorzystywania informacji.

Pojedyncze i wielokrotne ogniska

Wykrywanie ognisk gliosis i ich różnicowanie z innymi formacjami wraz z wprowadzeniem technologii MP stało się znacznie bardziej prawdopodobne. Diagnoza opiera się na charakterystycznym modelu MR: obecność pojedynczej lub wielokrotnej nadwrażliwości (biały) ogniska.

Ogniska nadnamiotowe

Są to liczne małe hiperdense regiony położone ponad garbem móżdżku (między płatami potylicznymi półkul mózgowych i móżdżkiem). W obrazie klinicznym takich ognisk pierwotnych naczyń krwionośnych charakterystyczne są wczesne objawy zaburzeń móżdżkowych: niestabilność chodu, utrata koordynacji, częste zawroty głowy, zmiana pisma ręcznego.

Objawy

Wielokrotne ogniska glejozy dają obraz kliniczny i obraz MR encefalopatii dysko-rkulacyjnej, prawdopodobnie będącej jej podłożem morfologicznym. Opisuje objawy glejozy w trzech etapach, pokazując nasilenie encefalopatii.

Cechy kliniczne Etap 1 choroby:

 • zmniejszona uwaga;
 • trudność zapamiętywania nowych informacji;
 • zmniejszona zdolność do pracy, zwiększone zmęczenie;
 • bezsenność;
 • głupi rozlany ból w głowie, najprawdopodobniej powstający po stresie psychicznym, pobudzenie;
 • zawroty głowy;
 • okresowa utrata równowagi;
 • niestabilność emocjonalna: płaczliwość lub drażliwość;

2 etapy:

 • zmiany osobowości: egoizm, uraza, zawężanie interesów;
 • przerywany krótki sen;
 • częste ciemnienie w oczach z ostrą zmianą położenia ciała lub głowy.

3 etapy:

 • zmniejszona siła mięśni;
 • letarg kończyn (najprawdopodobniej pojawienie się centralnego niedowładu połowiczego);
 • utrata kontroli nad zwieraczami odbytnicy i cewki moczowej;
 • apatia, obojętność wobec otaczającego świata;
 • senność po jedzeniu;
 • zaburzenia pamięci oznaczone, w połączeniu z bólem głowy i zawrotami głowy.

Diagnostyka

Dostępne są następujące opcje diagnostyczne:

 • Reoencefalografia z testami funkcjonalnymi (nitrogliceryna, hiperwentylacja);
 • przezczaszkowa, przezczaszkowa dopplerografia;
 • skanowanie dwustronne;
 • angiografia ultrasonograficzna;
 • Tomografia MR;
 • tętnicy szyjnej, panangiografii kręgowej;
 • Zdjęcie rentgenowskie aorty i jej gałęzi;
 • badanie naczyń siatkówki;
 • EEG.

Leczenie

Do chwili obecnej ogniska genetyczne naczyń są nieodwracalnymi formacjami. Leczenie powinno być zaplanowane tak, aby udział w patologicznym procesie zdrowych ognisk był mniej prawdopodobny.

Grupy leków stosowanych w leczeniu glejozą naczyń krwionośnych:

Glioza mózgu: przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie

Glioza mózgu nie jest odrębną diagnozą, jest to proces drugorzędny w następstwie innej patologii, w wyniku której śmierć podstawowych strukturalnych jednostek tkanki nerwowej (neuronów) i zastąpienie uwolnionej przestrzeni elementami glejowymi.

Aż do czasu, gdy mózg nie występują zmiany patologiczne, liczba komórek glejowych nie tylko nie wpływa na funkcjonalną zdolność komórek nerwowych, a wręcz przeciwnie, glejowych niesie szlachetną misję, w celu ochrony przed zranieniem i zakażenia, a więc zdrowego mózgu - niż jej więcej, tym lepiej. Glioza mózgu jest jak gdyby reakcją ochronną organizmu na uszkodzenie układu nerwowego - Po zajęciu miejsca martwych neuronów, komórki glejowe, które reprezentują tkankę podporową ośrodkowego układu nerwowego, w miarę możliwości, próbują przejąć funkcje funkcjonalne martwych struktur i zapewnić procesy metaboliczne w tkance mózgowej. To prawda, że ​​w glizie to nie jest bezbłędne, dlatego takie zastąpienie i rozwój glejozy mózgu na pewnym etapie przechodzi do kategorii stanów patologicznych i zaczyna dawać objawy kliniczne.

Co dzieje się na "cmentarzu" neuronów?

Mówi się, że komórki nerwowe nie są odnowione lub przywrócone, ale bardzo powoli, więc muszą być chronione. Takie stwierdzenia są nadal pozbawione głębokiego sensu, ponieważ ludzie, upuszczając ich w miejsce i poza miejsce, oznaczają coś zupełnie innego - trzeba być mniej nerwowym. Jednak jeśli neurony umierają, wtedy inne elementy komórkowe przychodzą na ich miejsce, ponieważ centralny układ nerwowy składa się z różnych typów komórek:

 • Neurony, które znamy jako podstawowe jednostki strukturalne tkanki nerwowej - generują i przekazują sygnały;
 • Ependyma - elementy komórkowe, które tworzą podszewkę komór GM i centralny kanał rdzenia kręgowego;
 • Neuroglia - komórki - asystenci i obrońcy, którzy zapewniają procesy metaboliczne i tworzą blizny po śmierci neuronów.

Co dzieje się w rzeczywistości w przypadku masowej śmierci neuronów? A oto co: miejsce martwych komórek nerwowych próbuje zająć (i zająć) elementy glejowe - komórki neuroglia, która jest tkanką wspierającą ośrodkowego układu nerwowego. Glejowych (lub po prostu glejowych) reprezentowany społeczności poszczególnych komórek glejaka - pochodne: ependimotsitov (przegląd tych komórek badacze inna - nie wszystkie z nich są związane z elementami glejowych), komórki Schwanna, astrocyty. Glia znajduje się pomiędzy neuronami i aktywnie z nimi współpracuje, pomagając w wypełnieniu głównego celu - generowaniu i przekazywaniu informacji z miejsca pobudzenia do tkanek ciała. Tak więc elementów glejowych nie można nazwać zbytecznymi w ośrodkowym układzie nerwowym. Wręcz przeciwnie, są one objęcia 40% substancji, która zajmuje czaszki, tworząc optymalne warunki dla ośrodkowego układu nerwowego działał prawidłowo, są zawsze „na skrzydłach” i nie pozwól zatrzymać reakcje biochemiczne, zapewniając metabolizm. Ponadto, gleja przyjmuje zadanie komórek nerwowych w przypadku ekstremalnych sytuacji.

przykład rozwoju glejozy spowodowanej niedokrwieniem

Ogólnie rzecz biorąc, glejoza jest porównywana z gojeniem się ran na skórze, ale w odniesieniu do mózgu zdarzenia mogą być prezentowane nieco inaczej. To jak, na przykład, neurony są nieodwracalnie umierają, a ich „cmentarz (miejsce procesu martwiczej) ożywają chociaż, ale jeszcze kilka innych komórek, które, bez względu na to, jak ciężko, nie może w pełni zagwarantować, że wszystkie neurony funkcjonować.

Tymczasem coś w rodzaju "blizny" (blizny), nasyconej "następcami", najpierw próbuje w każdy możliwy sposób wykonać ważne zadania tkanki nerwowej:

 1. Wspierają reakcje wymiany w mózgu;
 2. Komórki glejowe, zamiast neuronów, jak tylko mogą, odbierają i przekazują sygnały;
 3. Elementy glejowe biorą udział w tworzeniu nowych włókien nerwowych i chronią tkanki, które pozostały zdrowe.

Ale bez względu na to, jak ciężko komórki neuroglinii stają się pełnowartościowymi neuronami, nie osiągną sukcesu, ponieważ są jeszcze innymi strukturami. Co więcej, pomnażając się i rozszerzając, nowi "właściciele" uruchamiają mechanizm służący rozwojowi takiego procesu, jakim jest glioza.

Tak więc glejoza mózgu jest wynikiem procesów śmierci i odzyskiwania neuronów, które występują po szkodliwym działaniu różnych czynników. Istotą glejozy jest zastąpienie martwych neuronów innymi komórkami tworzącymi swoistą bliznę (proces nieodwracalny) nasyconą elementami glejowymi. Nowe komórki, które zastępują neurony, izolują ogniska glejozy, a tym samym chronią tkanki, które pozostały zdrowe.

Przyczyny uszkodzenia tkanki tkliwej

Przyczyny śmierci tkanki nerwowej, które powodowały nadmierne namnażanie komórek glejowych i powstawanie blizn, mogą być najbardziej zróżnicowane:

 • choroby dziedziczne (w tym m.in. Taya-Sachsa choroby - lizosomalnych chorób spichrzeniowych z autosomalna trybie recesywnie dziedzicznym, przebiega z ogromnej utraty neuronów, co przejawia się w ciągu sześciu miesięcy dzieci i zakończony ich żywotność do 5 lat);
 • Stwardnienie guzowate (rzadka genetycznie określona patologia, której cechą jest wielokrotne uszkodzenie narządów i układów z rozwojem łagodnych nowotworów);
 • Stwardnienie rozsiane (tworzenie ognisk demielinizacji z powodu zniszczenia mieliny w różnych częściach mózgu i rdzenia kręgowego);
 • HNMK - przewlekłego niedokrwienia i skutków ostrego udaru - udaru mózgu (zawału mózgu, udar mózgu), które są uważane za główne przyczyny pochodzenia glejozę rozwoju naczyń;
 • Uraz czaszkowo-mózgowy i ich następstwa;
 • Obrzęk mózgu;
 • Padaczka;
 • Uraz porodowy (u noworodków);
 • Nadciśnienie tętnicze i encefalopatia z powodu ciągłego wzrostu ciśnienia krwi;
 • Niedotlenienie (zmniejszenie stężenia tlenu w organizmie) + hiperkapnia (wzrost poziomu dwutlenku węgla we krwi), które łącznie tworzą stan taki jak niedotlenienie (głodzenie tlenu w tkankach);
 • Niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia śmierć neuronów wynikającym z niedopuszczalnego zmniejszenie źródła energii - adenozynotrifosforan lub ATP, która powstaje w wyniku utleniania pewnych związków organicznych, a przede wszystkim glukoza);
 • Choroby infekcyjno-zapalne (neuroinfekcje), na przykład - zapalenie mózgu;
 • Interwencje chirurgiczne wykonane z powodu patologii układu czaszkowo-rdzeniowego;
 • Nadmierne spożycie żywności zawierającej duże ilości tłuszczów zwierzęcych (wielu badaczy twierdzi, że tłuszczowe jedzenie prowadzi do śmierci neuronów).

Biorąc pod uwagę czynnik sprawczy, konieczne jest dodanie takich ważnych warunków wstępnych dla rozwoju glejozy genów naczyniowych, takich jak alkohol i narkotyki. napoje zawierające alkoholu, który twierdził i lekarzy, a fani, rozsądnie przyczynić się do rozwoju naczyń krwionośnych, poprawia mózgowy przepływ krwi, leki przeciwzakrzepowe i normalizuje procesy metaboliczne w mózgu (głównie te zalety odnoszą się do koniaku lub dobrego czerwonego wina), w dużych ilościach zabija neurony i zniszczyć tkankę nerwową. używanie narkotyków (nawet do celów medycznych) obejmuje zmiany zanikowe i rozwój procesów zapalnych i martwiczych, co ostatecznie prowadzi do naczyń mózgowych glejozą.

Miejsca powstawania "blizn" i rodzajów glejozy

Na miejscu nekrotycznego procesu, bezpowrotnie zniszczonych włókien nerwowych, uwalniane są obszary do namnażania komórek neurogli, które tworzą ogniska glejozy.

różne formy gliosis w zdjęciach MRI

W zależności od cech morfologicznych, natury i miejsc dystrybucji rozróżnia się następujące rodzaje glejoz mózgu:

 1. Włóknista forma - zmiana przyjmuje postać włókien;
 2. Subependymal wariant - pojedyncze wysepki pojawiają się na wewnętrznej błonie komór;
 3. Marginalny Gliosis - różni się wyraźną lokalizacją (region podpowłoki);
 4. Anisomorficzny gatunek można sobie wyobrazić jako rodzaj przeciwwagi dla glejozy marginalnej - tutaj wysepki wzrostu są ułożone jako straszne (chaotyczne)
 5. Izomorficzny Gliosis - włókna są rozmieszczone stosunkowo równomiernie (we właściwej kolejności);
 6. Perivascular typ - najczęstszy rodzaj proliferacji glejozy. W tym przypadku rozmnażanie elementów glejowych odbywa się wzdłuż naczyń (gliosis naczyniowych) dotkniętych procesem miażdżycowym. Gatunek ten ma również swój własny wariant - supratentorial gliosis;
 7. Ogniskowa porażka - ograniczone obszary (ogniska glejozy), które z reguły powstają w wyniku procesów infekcyjnych i zapalnych;
 8. Kraevoy Gliosis - obszary zajmowane przez elementy glejowe znajdują się na powierzchni mózgu.
 9. Rozproszeni forma - objawia się wieloma uszkodzeniami glejowymi mózgu i tkanek rdzenia kręgowego;

Wyspy patologicznej proliferacji elementów glejowych, które powstały w miejscu śmierci neuronów mogą być pojedynczy, kilka (gdy nie ma więcej niż 3 ogniska) lub rozprzestrzeniają się liczba mnoga uszkodzenie mózgu glejowego. Na przykład poszczególne ogniska glejozy można rejestrować po traumie urodzenia lub jako naturalny proces charakterystyczny dla określonego wieku (starość). Obszary te mogą i pozostają pojedyncze, dlatego w większości przypadków niedostrzegalne bez pomocy specjalnego sprzętu.

Naczyniowe uszkodzenie i proliferacja neuroglia

Liczne formacje często pojawiają się z powodu upośledzonego krążenia mózgowego: ostry (udar niedokrwienny i krwotoczny) lub przewlekły (przeniesienie naczyń, miażdżyca, zmiany zanikowe w tkance nerwowej). Tutaj można powiedzieć, że powstaje glejoza naczyniowej genezy, co zwiększa ciężkość i kolorystykę już istniejącego obrazu klinicznego (zaburzenia uwagi, zawroty głowy, ból głowy, zmiany ciśnienia krwi itp.). Oznacza to, że pojęcie „glejozą pochodzenia naczyniowego” oznacza konkretne winowajcą nieprawidłowe narośle - CVA (udar) lub HNMK, którzy jednak mają swoje własne powody, dla rozwoju.

Glejoza naczyń krwionośnych odnosi się do specjalnej formy rozrostu nerwowo-okołonaczyniowego wokół naczyń krwionośnych dotkniętych miażdżycą - glejoza nadnamiotowa. Ta forma charakteryzuje się umiejscowieniem zmiany pod namiotem móżdżku - procesem opony twardej, która przechodzi między płatem potylicznym a samym móżdżkiem. Taka lokalizacja i otoczenie (nieściśliwe przestrzenie wypełnione płynem mózgowo-rdzeniowym) powodują, że płat potyliczny jest podatny nie tylko na TBI i traumę urodzeniową, ale także na powstawanie glejozy naczyniowej.

Objawy i konsekwencje

Pojedyncze ogniska glejozy nie mogą dać żadnych oznak choroby i mogą zostać wykryte jako przypadkowe znalezisko podczas badania (MRI, angiografia). Jednak wraz z rozwojem procesu (rozmnażanie się elementów glejowych, tworzenie nowych wysepek i zanikowe zmiany w tkance mózgowej) opracowywany jest kliniczny obraz patologii.

Poniższe oznaki złego stanu zdrowia powinny zwracać uwagę na siebie:

 • Intensywne bóle głowy, które mają trwały charakter i są słabo wyleczone przez przeciwskurczowe;
 • Wyścigi i spadki ciśnienia krwi;
 • Stałe zawroty głowy, zmniejszenie wydajności;
 • Występowanie problemów ze słuchem i wzrokiem;
 • Upośledzona pamięć i uwaga;
 • Zaburzenie funkcji motorycznych.

Należy zauważyć, że objawy często zależą od tego, w której części mózgu zlokalizowane jest uszkodzenie glejowe:

 1. Kiedy nadnamiotowych glejozę najbardziej widoczne oznaki zaburzeń widzenia (utrata pola widzenia, niezdolność do rozpoznawania przedmiotów z widzenia, dystorsja od wielkości i kształtu obiektów, halucynacje wzrokowe i inni.);
 2. Bardzo częste i silne bóle charakteryzują glejowych urazowym uszkodzeniu bocznych płatów, a także gliozę genezie naczyń, które w dodatku do tych objawów, daje nieprzewidywalne wahania ciśnienia krwi;
 3. Zwiększenie aktywności drgawkowej mózgu i epipryty obserwuje się, gdy glejoza wpływa na białą masę mózgu. Zawroty głowy i drgawki są często wynikiem urazów czaszkowo-mózgowych i operacji chirurgicznych;
 4. Wymiana zastawki czołowej na zastawkę czołową jest często obserwowana jako zmiana związana z wiekiem, jak się wydaje wraz ze starzeniem się organizmu. W tym przypadku gliosis mózgu można przypisać pierwotnej patologii, jeśli nie było innych chorób zdolnych do prowokowania proliferacji komórek glejowych. Jest to rozmnażanie się jednostek strukturalnych neuroglinii w miejscu neuronów, które służyły ich czasowi z powodu upośledzenia pamięci, niedokładności ruchów, spowolnienia wszystkich reakcji u osób starszych.

Tymczasem, po zauważeniu podejrzanych znaków, nie trzeba wierzyć, że rozpoczęty proces pozostanie na tym samym poziomie, a bez leczenia nie będzie postępował dalej. Na przykład, na pierwszy rzut oka nieszkodliwy stanu osobliwego do genezy glejozę naczyniowego, może być skomplikowane przez inne kłopoty: narządów cierpiących i tkanek w wyniku zaburzeń w ich krwiobiegu, nieodwołalną utratę mowy, rozwój paraliżu, zaburzeń intelektualnej psychicznych i demencji. I, co jest najstraszniejsze - z gliozą także śmierć jest możliwa (choć zdarza się to niezwykle rzadko w przypadkach, gdy choroba nie ma genetycznego pochodzenia).

Przed przejściem do leczenia

Zanim zajmiemy się leczeniem glejozy, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowego badania pacjenta, a przede wszystkim jego mózgu. W tym celu należy zdiagnozować wysoce precyzyjny sprzęt, który obejmuje: MRI, CT, angiografię. Rezonans magnetyczny jest najlepszym rozwiązaniem, nie trzeba żadnych dodatkowych metod diagnostycznych, ponieważ ja jest w stanie dostarczyć informacji na temat liczby ognisk glejozą, wielkości, ich lokalizacji, stopnia uszkodzenia, stan otaczających struktur.

Ponadto w trakcie badania można ujawnić jeden ważny szczegół - przyczynę zmian patologicznych, co daje wielką nadzieję na zatrzymanie postępu. Nie patrząc na fakt, że nieodwracalne zmiany zachodzące po śmierci neuronów i zastąpienia ich przez komórki glejowe nie zostawił szansę całkowitego wyleczenia tej patologii, aby zrezygnować z wszelkiego rodzaju środków i zrezygnować nie jest dozwolone. Jeśli leczenie zaczęło eliminować podstawową przyczynę (choroba podstawowa) będzie wystarczająco skuteczne, dalszy rozwój substytucji glikozy może się skończyć.

Twórz przeszkody w postępie

Celem leczenia - tworzenie barier dla postępu, a są to: ochrona pozostałych neuronów w celu zapewnienia normalnego zaopatrzenia tkanki mózgowej, eliminacji niedotlenienia, utrzymanie metabolizmu na normalnym poziomie.

Leczenie glejozy mózgu jest złożone, w tym różne grupy leków:

 • Preparaty aktywujące metabolizm w komórkach mózgowych, które przyczyniają się do poprawy odżywiania tkanek (actovegin, vinpocetine, cavinton, cinnarizine);
 • Leki zapobiegające agregacji płytek (zakrzepowe ACC, inne leki zawierające aspirynę) i wzmacniające ściany naczyń krwionośnych (askorutin, kompleksy witamin);
 • Nootropy, które zwiększają stabilność ośrodkowego układu nerwowego na działanie niekorzystnych czynników (piracetam, fesam, nootropil);
 • Środki obniżające stężenie lipidów (statyny, fibraty), zapobiegające postępowi procesu miażdżycowego (atorwastatyna, rozuwastatyna, fenofibrat);
 • Środki przeciwbólowe, które łagodzą bóle głowy.

Jeśli chodzi o radykalną (neurochirurgiczną) interwencję, jest ona stosowana niezwykle rzadko. Na przykład w przypadkach, gdy pojedyncze duże skupienie glejozy powoduje zwiększoną konwulsyjną gotowość mózgu (pewne formy padaczki). Wiele miejsc proliferacji glejozy nie podlega zręcznym rękom chirurga ani zaawansowanym technologiom, więc pacjent do końca swoich dni może liczyć jedynie na leczenie zachowawcze.

Kilka słów o zapobieganiu glejozie

Ludzie, którzy słyszeli coś o gliozie mózgu i obawiają się jej rozwoju w domu, chciałbym ci doradzić, abyś zrobił tę profilaktykę patologiczną. Na przykład, terminowe leczenie infekcji o charakterze wirusowym i bakteryjnym, bez opóźniania choroby i zapobiegania jej przemieszczaniu się do mózgu. Ponadto każdy wie, jakie szkody wywiera proces miażdżycowy dla naszego organizmu i jakie miejsce zajmuje wśród innych chorób. Tak więc w rozwoju wymiany glejowej neuronów najsilniejszą rolę odgrywa miażdżyca, tworząc glejozę powstania naczyń krwionośnych.

Dlatego wszystkie czynniki prowadzące do zmian w ścianach naczyń, odkładanie się blaszek miażdżycowych muszą być trwale zepchnięte na bok i zapomniane. To - rezygnując złe nawyki (alkohol, narkotyki, palenie), dieta, wyeliminowanie lub przynajmniej drastycznie ograniczyć korzystanie z tłuszczu zwierzęcego, wychowania fizycznego, rekreacji na świeżym powietrzu, spokojny sen, zwiększenie obrony immunologicznej i... filozoficzne podejście do sytuacji stresowych.

Gliosis

Gliosis to proces wymiany zniekształconych lub utraconych w wyniku różnych uszkodzeń tkanek ośrodkowego układu nerwowego przez komórki glejowe (neuroglia).

Dzięki lokalizacji i charakterowi wzrostu komórek, glej dzieli się na następujące rodzaje glejoz:

 • Anisomorficzne - rosnące włókna glejowe są umieszczone chaotycznie;
 • Włókna włókniste - włókna glejowe są bardziej widoczne niż elementy komórkowe glejowe;
 • Dyfuzja - obejmuje duże obszary mózgu, rdzeń kręgowy;
 • Izomorficzne - rosnące włókna glejowe są względnie rozmieszczone;
 • Marginal - włókna glejowe rosną głównie w podpowłokowych częściach mózgu;
 • Włókna okołonaczyniowe - glejowe znajdują się wokół zrębionych naczyń zapalnych;
 • Subependymal - włókna glejowe powstają w obszarach mózgu położonych pod wyściółczakiem.

Specjalny mechanizm do zastąpienia zniszczonych tkanek glejozę rozwija nerwu uszkodzenia tkanek na skutek ich jednostek strukturalnych - neuronów, zastępując je nogi komórek glejowych. Dorastając, komórki te izolują ogniska uszkodzeń, chroniąc nieuszkodzone tkanki. Uproszczoną glejozę można porównać z bliznami lub bliznami na tkankach ośrodkowego układu nerwowego.

Rodzaje komórek tworzących centralny układ nerwowy:

 • Neurony są głównymi komórkami, które generują i przekazują impulsy;
 • Ependyma - komórki wyściełające centralny kanał rdzenia kręgowego i komory;
 • Neuroglia (gleja) - komórki pomocnicze tkanki nerwowej, które stanowią do 40-50% objętości OUN. Komórki glejowe w tkankach nerwowych są większe niż neurony, 10-50 razy. Ich zadaniem jest ochrona i przywracanie tkanek nerwowych po infekcjach i urazach oraz zapewnienie pracy procesów metabolicznych w ośrodkowym układzie nerwowym.

Wzrost komórek glejowych następuje w postaci tworzenia się w miejscu zmian gliosis. Wielkość glejozy jest określoną wartością, obliczoną ze stosunku zwiększonych komórek gleju do pozostałych komórek OUN na jednostkę objętości. Ilościowy wskaźnik glejozy jest ilością wprost proporcjonalną do objętości gojenia się ran w ciele.

Ogniska glejozy

Ogniska glejozy - nieprawidłowe proliferacje skupisk komórek glejowych, zastępujące zniszczone neurony.

Pojawienie się ognisk gliosis jest następstwem takich patologicznych procesów i chorób:

 • Stwardnienie rozsiane;
 • Stwardnienie guzowate;
 • Zapalenia - różnego pochodzenia zapalenia mózgu;
 • Padaczka;
 • Niedotlenienie;
 • Uraz porodowy;
 • Przedłużone nadciśnienie;
 • Przewlekła encefalopatia nadciśnieniowa.

W celu zidentyfikowania ognisk glejozą niezbędnych do MRI, których wyniki mogą nie tylko określić przemieszczenie ognisk glejozą i ich wielkości, ale w niektórych przypadkach nawet uzyskać informacje na temat ograniczeń edukacji. Umożliwia to neuropatologowi, wraz z innymi rodzajami badań i badaniem klinicznym, ustalenie, które aktywne lub przeniesione uszkodzenie OUN jest centralnym elementem glejozy.

Gliosis może, nie ujawniając się klinicznie, zostać odkryty przypadkowo podczas badania innymi wskazaniami. Powinieneś wiedzieć, że wnioski z MRI "oznaki glejozy" nie są diagnozą, ale okazją do poddania się kompleksowemu badaniu medycznemu od specjalisty neurologa. Przy każdym wyniku takiego badania konieczne jest leczenie nie skupia się na gliosis, ale na chorobie, która spowodowała jego pojawienie się.

Glioza mózgu

Glejoza mózgu jest chorobą wywołaną przez dziedziczną patologię metabolizmu tłuszczów prowadzącą do uszkodzenia OUN. Jest to dość rzadkie. Wywołuje ją mutacja genu odpowiedzialnego za syntezę aminozazy heksozowej A, enzymu zaangażowanego w metabolizm gangliozydów. Gromadzenie się w komórkach centralnego układu nerwowego, gangliozydy zakłócają ich pracę. Dziedziczenie - autosomalny recesywny, stąd prawdopodobieństwa koncepcji istnieje, jeżeli nośniki zmutowanego genu rodziców, w tym przypadku jest to 25%.

Najczęstsza dziedziczna choroba Thea-Saksa jest konsekwencją patologii genetycznej, głównie w wyniku poczęcia dziecka przez bliskich krewnych. Noworodek z glejozą mózgu w pierwszych miesiącach życia rozwija się normalnie, przez 4-6 miesięcy w rozwoju fizycznym i psychicznym dochodzi do regresji. Występują: słuch, wzrok, zdolność do połykania, drgawki, atrofia mięśni i porażenie. Maksymalna długość życia dzieci z glejozą mózgu wynosi 2-4 lata.

Leczenie glejozy

Trzeba wiedzieć - glejoza nie daje się wyleczyć, ponieważ nie jest chorobą niezależną, ale konsekwencją różnych procesów patologicznych. Odkrywając glejozę, leczą ją, aby uniknąć rozwoju nowych ognisk glejozy.

W przypadku ognisk glejozy należy podjąć środki zapobiegawcze, aby zapobiec ich wzrostowi. Przede wszystkim należy powstrzymać się od jedzenia tłustych potraw w dużych ilościach, ponieważ jest to szkodliwe dla mózgu. Duża ilość tłuszczu wchodzącego do organizmu uszkadza i zabija neurony regulujące organizm. Już po 7 miesiącach ilość takich neuronów przesyconych tłuszczem jest znacznie zmniejszona, a ogniska gliosis rosną, zastępując martwe neurony.

W przypadku dziedzicznej choroby metabolizmu tłuszczów nie ma swoistego leczenia glejozy mózgu. W okresie ciąży 18-20 tygodni można postawić diagnozę na podstawie wyników analizy płynu owodniowego. Jeśli płód ma chorobę, konieczne jest przerwanie ciąży.

Najważniejsze w zapobieganiu glejozie jest zdrowy styl życia i regularne badanie przez specjalistów. Niemożliwe jest leczenie glejozy, ale zapobieganie jej lub jej zatrzymywanie.

Co to są ogniska gliosis w mózgu

Gliosis nie jest chorobą niezależną. Jego istotą jest zmiana normalnych właściwości morfologicznych substancji mózgu. Tak więc glejoza mózgu jest objawem występującym w przypadku niektórych chorób neurologicznych. Proces ten ma charakter destrukcyjny - to znaczy, normalna struktura narządu jest zakłócona.

Kiedy glejoza, część substancji mózgu, która uległa atrofii w pewnych okolicznościach, zostaje zastąpiona komórkami specjalnej tkanki łącznej. Ten proces można porównać do bliznowacenia zmian skórnych - szorstka blizna z tkanki łącznej pojawia się w miejscu głębokiej rany. To samo obserwuje się w mózgu z glejozą. Tylko tam, gdzie znajdują się komórki tkanki łącznej neurogli.

Jest to stan, który w początkowych stadiach zapobiega dalszemu uszkadzaniu komórek mózgowych, co jest mechanizmem ochronnym. Jednak ogniska glejozy w istocie białej mózgu mogą się zwiększać, co prowadzi do zakłócenia normalnego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, ponieważ dochodzi do atrofii neuronów. Mogą cierpieć zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Przyczyny jego występowania

Głównym powodem powstawania zmian gliotycznych jest śmierć neuronów i ich procesów. Obejmuje to mechanizm kompensacyjny i puste przestrzenie, które powstają w tkance mózgowej, są wypełnione komórkami wewnętrznego neurogli.

Śmierć neuronów może wystąpić w wyniku różnych procesów:

 • Choroby określane genetycznie lub zmiany chromosomalne są częstą przyczyną glejozy u dziecka;
 • Ta neurologiczna choroba, jak stwardnienie rozsiane - należy do grupy demielinizacyjnych patologii;
 • Glejoza alkoholowa może wystąpić u osób, które od dawna piją alkohol i jego surogaty;
 • Proces zapalny w substancji mózgu (zapalenie mózgu) jest częściej zaraźliwym pochodzeniem;
 • Zły dopływ krwi do mózgu - przyczyna pojawienia się glejozy w genezie naczyń;
 • Konsekwencją nadciśnienia tętniczego jest encefalopatia;
 • Niedotlenienie domaciczne i okołoporodowe - niedotlenienie mózgu płodu podczas ciąży i porodu;
 • CCT typu otwartego i zamkniętego;
 • Pasożytnicze uszkodzenie mózgu.

Przyczyn powstawania glejoz mózgu jest wiele. Może pojawić się w każdym wieku. Glejoza mózgu może również powstać w wyniku fizjologicznej śmierci neuronów - w procesie starzenia.

Klasyfikacja

Ponieważ zmiany glejowe w mózgu mogą wystąpić w dowolnej części mózgu, rozróżnia się różne formy tego patologicznego procesu.

 1. Przewaga elementów komórkowych w proliferacji glikozy wskazuje na typ anizomorficzny.
 2. Jeśli, przeciwnie, przeważają włókna glejowe, powstaje włóknisty rodzaj glejozy.
 3. Typ marginalny jest powiedziany, jeśli zmiany patologiczne są wykrywane tylko pod osłonami mózgu.
 4. Typ ogniskowy jest obserwowany, jeśli strefa patologii zajmuje mały ograniczony obszar substancji mózgowej i ma kapsułkę;
 5. Proces rozproszenia przeciwny do niego obejmuje cały mózg - białą substancję z torbielowatą zmianą;
 6. Typ okołonaczyniowy charakteryzuje się zmianami patologicznymi wokół naczyń.
 7. Typ okołokomorowy - glejoza znajduje się wokół komór mózgu.

Jak zamanifestowano

W niektórych przypadkach proces ten nie może się w żaden sposób zamanifestować. Jest to dość rzadkie - gdy rozprzestrzenianie się ognisk gliosis w istocie białej mózgu nie obejmuje miejsc aktywnych funkcjonalnie.

Inną opcją - pojawienie się niespecyficznych objawów - są:

 • Stałe bóle głowy, którym towarzyszy brak labiryntu ciśnienia krwi, zanim pojawienie się bólu może objawiać się aurą przypominającą migrenę;
 • Zawroty głowy i rosnące zmęczenie, pojawiające się pomimo dobrego odpoczynku;
 • Osłabione zaburzenia pamięci i koordynacji.

Można to zaobserwować przy pojedynczych i małych ogniskach gliosis. Kiedy ogniska rozprzestrzeniają się i rosną, pojawiają się bardziej specyficzne objawy:

 • kiedy skupienie znajduje się w płatach czołowych, dochodzi do naruszenia mowy i problemów z psychiką;
 • porażka płata ciemieniowego prowadzi do niemożności wykonywania precyzyjnych ruchów;
 • z patologicznym procesem w płatach skroniowych będą obserwowane zaburzenia mowy i zaburzenia przedsionkowe;
 • skupienie w obszarze potylicznym przejawia się różnymi zaburzeniami widzenia.

Dalszy postęp choroby prowadzi do napadów padaczkowych.

Kolejnym indywidualnym wariantem manifestacji są objawy choroby podstawowej, która spowodowała powstanie ognisk glejowych w mózgu. W tym przypadku sam objaw się nie pokazuje - wszystkie objawy odnoszą się do choroby podstawowej i znikają podczas leczenia. Ale jeśli choroba podstawowa nie jest leczona, obszary glejozy mózgu będą wzrastać.

 1. Za pomocą TBI będą obserwowane ogniskowe i ogólne objawy mózgowe o różnym nasileniu. Ich charakter będzie zależał od okoliczności, w których doszło do urazu mózgu i od miejsca jego uszkodzenia.
 2. W tworzeniu nadnamiotowych ognisk glejozy - w obszarze móżdżku - cierpi koordynacja ruchów i chodu.
 3. W przypadku glejozę choroby naczyniowej na pierwszy plan wysuwają się objawy encefalopatii. Może to również wpłynąć na przewód węchowy, który objawi się złym odczuciem zapachów.
 4. Konsekwencje chorób demielinizacyjnych prowadzą do utraty funkcji czuciowych i ruchowych.

Jeśli skupienie się na glejozie jest konsekwencją starzenia, zaobserwowane zostaną typowe objawy demencji starczej:

 • Utrata pamięci;
 • Zmiany w sferze emocjonalnej - ma to miejsce, gdy dotyczy prawego płata czołowego;
 • Zaburzenia psychiczne;
 • Zaburzenia funkcji motorycznych.

Diagnostyka

Ten stan jest najczęściej wykrywany przypadkowo - przy badaniu innych chorób neurologicznych.

Główną metodą wykrywania glejozy mózgu jest neuroobrazowanie.

W tym celu stosuje się obrazowanie rezonansem magnetycznym i komputerowym. W takim przypadku w obszarach istoty białej nastąpi zaciemnienie.

Za pomocą nakłucia pęcherza owodniowego i późniejszego badania uzyskanego płynu można założyć obecność wrodzonej glejozy.

Konieczne leczenie

Do chwili obecnej nie ma skutecznego leczenia przywracającego neurony. Cała terapia glejozy ma na celu spowolnienie ekspansji tych ognisk. Odbywa się to poprzez leczenie choroby podstawowej.

W przypadku leczenia TBT na oddziale intensywnej terapii. Terapia ma na celu zachowanie funkcjonalności neuronów.

Patologie naczyniowe są leczone lekami, których celem jest przywrócenie prawidłowego przepływu krwi.

Zakażenia wymagają leczenia lekami przeciwwirusowymi lub przeciwbakteryjnymi.

Nawet ciężkiej glejozy nie można leczyć chirurgicznie. Każda operacja jest uszkodzeniem, które jest przyczyną patologii.

Leczenie wymaga również specjalnej diety. Najważniejszą rzeczą, jakiej wymaga się od osoby, jest całkowite wyeliminowanie żywności zawierającej tłuszcze. Uważa się, że progresja patologicznej proliferacji gleju przyspiesza zaburzony metabolizm tłuszczów. Dlatego osoba musi przejść na dietę o niskiej zawartości tłuszczu i policzyć liczbę kalorii w żywności.

Prognoza

Patologia jest progresywna. Nawet małe palenisko może urosnąć do dużego rozmiaru. Na śmierć ta choroba nie powoduje, ale może zakłócić społeczną adaptację osoby.